DEVELOPERS

Alexander
Alexeev

aka DIRECTOR
sponsorship master

Alexander
Ankudinov

aka XELEZ
image master

Alexander
Bersenev

aka BAY
network master,
cloud creator

Alexander
Khramtcov

aka FALKEYN
scoreboard designer

Alexander
Kotov

aka KOT
devteam leader

Andrey
Khozov

aka AND
checksystem master

Andrey
Malets

aka UZER
tech analyst

Anton
Fedorov

aka VORKULSKY
scoreboard master

Arseny
Babushkin

aka AYTEL
service developer

Arseny
Lezin

service developer

Artem
Deykov

aka HX0DAY
site developer

Artur
Khanov

aka AWENGAR
hackquest task developer

Daniil
Sharko

aka WERELAXE
service developer

Daniyar
Khairutdinov

aka ZARIX
service developer

Dmitry
Simonov

aka DIMMOBORGIR
tech analyst

Mikhail
Gnedashev

aka CEREBRAL OBSERVER
service developer

Roman
Bykov

aka RX00
organizer

Svetlana
Nesterova

service developer

Vasiliy
Pahomov

aka VASPAHOMOV
service developer

Vladimir
Cherepanov

aka KELTECC
service developer

Vik
Kotwizkiy

aka VILKASTAKAN
designer,
pr and smm master

Yuliya
Slavnova

aka YU
pr and smm master,
sponsorship master