DEVELOPERS

Alexander
Alexeev

aka AAALEXEEV
organizer,
sponsorship master

Alexander
Ankudinov

aka XELEZ
image master

Alexander
Bersenev

aka BAY
network master,
infrastructure master

Alexander
Khramtcov

aka FALKEYN
visualization designer

Andrey
Khozov

aka AND
checksystem master

Anton
Fedorov

aka VORKULSKY
visualization master

Artem
Deykov

aka HX0DAY
site developer

Artur
Khanov

aka AWENGAR
task developer

Bulat
Zaynullin

aka TINKTURIANEC
service developer

Daniil
Sharko

aka WERELAXE
service developer

Dmitry
Simonov

aka DIMMOBORGIR
tech analyst

Dmitry
Lukshto

aka CAPITAN BANANA
service developer

Konstantin
Plotnikov

aka KOST
tech analyst,
support master

Nikolay
Zhuravlev

aka ZNICK
tech analyst

Maxim
Syrykh

aka SLOGGER
frontend developer

Roman
Bykov

aka RX00
service developer,
devteam leader

Sava
Lifanov

aka WEXXION
service developer

Sergey
Toschilin

aka SPT30
frontend developer

Sonya
Maslincyna

designer

Tanya
Gladysheva

aka BOO
service developer

Viktor
Dvoretsky

aka KRAIT
service developer

Vik
Kotwizkiy

aka KTWZK
coordinator,
support master

Yuliya
Slavnova

aka YU
pr and smm master